Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego zasady zwrotu towaru oraz reklamacji są bardzo proste.

1. Zwrot towaru

2. Reklamacja

3. Gwarancja

4. Wózek lub fotelik zastępczy

Zwrot towaru

 

1. Klient będący Konsumentem w ciągu 14 dni może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać przykładowo złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.

4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony Tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

12. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Hurtownia Boboland, ul. Kmiecika 1, 70-809 Szczecin.

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy można znaleźć w Regulaminie.

 
 

Reklamacja z tytułu rękojmi

 

1. Jeśli towar posiada wadę, Klient może:

a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Więcej informacji na temat rękojmi można znaleźć w regulaminie Regulaminie.

 
 

Gwarancja

 

1. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym Boboland24.pl mogą być objęte gwarancją przez producenta lub dystrybutora.

2. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja na temat istnienia i treści gwarancji znajduje się w z zakładce “Szczegóły” w danym Produkcie.

3. Przed złożeniem reklamacji prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami znajdującymi się na karcie gwarancyjnej produktu, dołączonej do produktu.

Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć w regulaminie Regulaminie.

 

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotów, reklamacji i gwarancji > Często zadawane pytania
Wózek lub fotelik zastępczy

 

1. W przypadku chęci wypożyczenia wózka zastępczego lub fotelika samochodowego na czas serwisu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem usługi.

2. W sprawie wypożyczenia wózka dziecięcego lub fotelika samochodowego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu realizaji usługi wypożyczenia.